Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Trung tâm Quản lý chất lượng

Liên hệ với chúng tôi

  • Khu C, Lầu 3, 140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

  • (028)38161673 - 125, (028)38161673 - 127

  • iqa@hufi.edu.vn