Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh Trung tâm Quản lý chất lượng

Bảo đảm chất lượng

Báo cáo tự đánh giá Trường chu kỳ 2 sau thẩm định (2017-2021)

Báo cáo tự đánh giá Trường chu kỳ 2 sau thẩm định (2017-2021)

Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục chu kỳ 2 sau thẩm định (giai đoạn 2017-2021) của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Báo cáo tự đánh giá 06 CTĐT trình độ Đại học

Báo cáo tự đánh giá 06 CTĐT trình độ Đại học

1. Ngành Công nghệ Dệt, May
2. Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ Điện tử
3. Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường
4. Ngành Khoa học Dinh dưỡng và Ẩm thực
5. Ngành Ngôn ngữ Anh
6. Ngành Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống

Dự thảo Báo cáo tự đánh giá Trường chu kỳ 2 (2017-2021)

Dự thảo Báo cáo tự đánh giá Trường chu kỳ 2 (2017-2021)

Dự thảo Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục chu kỳ 2 (2017-2021) của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Dự thảo Báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành Kỹ thuật môi trường trình độ ThS

Dự thảo Báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành Kỹ thuật môi trường trình độ ThS

Thông báo về việc công khai Báo cáo Tự đánh giá và thời gian đánh giá ngoài đối với CTĐT ngành Kỹ thuật môi trường trình độ ThS. Giai đoạn tự đánh giá (2017 - 2020) và thời gian tự đánh giá từ tháng 03/2020 đến 01/2021.

1 2 3 > >>

Bạn vui lòng đợi trong giây lát...