Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh Trung tâm Quản lý chất lượng

Khảo thí

Thông báo về việc triển khai đánh giá học phần cuối kỳ học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 (đợt 2)

Thông báo về việc triển khai đánh giá học phần cuối kỳ học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 (đợt 2)

Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2022-2023, Nhà trường thông báo về việc triển khai đánh giá cuối kỳ học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 (đợt 2) như sau.

Thông báo về việc triển khai đánh giá cuối kỳ học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 (đợt 1)

Thông báo về việc triển khai đánh giá cuối kỳ học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 (đợt 1)

Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2022-2023, Nhà trường thông báo về việc triển khai đánh giá cuối kỳ học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 (đợt 1) như sau:

Kết quả phúc khảo điểm thi cuối HK2 năm học 2021-2022

Kết quả phúc khảo điểm thi cuối HK2 năm học 2021-2022

Kết quả phúc khảo điểm thi cuối HK2 năm học 2021-2022 của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Điểm thi các môn thi tự luận học kỳ 2 (năm học 2021 - 2022)

Điểm thi các môn thi tự luận học kỳ 2 (năm học 2021 - 2022)

Kết quả điểm thi các môn thi tự luận học kỳ 2 (năm học 2021 - 2022) của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Thông báo số 43/TB-DCT-TTQLCL về việc nộp đơn đăng kí phúc khảo bài thi và giải đáp thắc mắc về điểm thi HK2, năm học 2021 - 2022

Thông báo số 43/TB-DCT-TTQLCL về việc nộp đơn đăng kí phúc khảo bài thi và giải đáp thắc mắc về điểm thi HK2, năm học 2021 - 2022

Trung tâm Quản lý chất lượng thông báo đến tất cả học viên, sinh viên đã tham dự kỳ thi HK2 năm học 2021-2022 về việc nộp đơn đăng kí phúc khảo bài thi và giải đáp thắc mắc về điểm thi.

Kết quả phúc khảo điểm thi cuối HK1 năm học 2021-2022 - Đợt 4

Kết quả phúc khảo điểm thi cuối HK1 năm học 2021-2022 - Đợt 4

Kết quả phúc khảo điểm thi cuối HK1 năm học 2021-2022- Đợt 4 của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

1 2 3 4 5 > >>

Bạn vui lòng đợi trong giây lát...