Trung tâm Quản lý chất lượng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Bộ phận Đảm bảo chất lượng: P.C305 – Khu C lầu 3, ĐT: 028 38161673+125
Bộ phận Khảo thí: P.C309 – Khu C lầu 3, ĐT: 028 38161673+127
Địa chỉ: Số 140, Lê Trọng Tấn, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM
Email: ttqlcl@hufi.edu.vn - iqa@hufi.edu.vn - khaothi@hufi.edu.vn
Website: https://ttqlcl.hufi.edu.vn