Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh Trung tâm Quản lý chất lượng

Thông báo

Thông báo triển khai đánh giá cuối kỳ học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 (đợt bổ sung)

Thông báo triển khai đánh giá cuối kỳ học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 (đợt bổ sung)

Thông báo về việc triển khai đánh giá cuối kỳ học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 (đợt bổ sung)

Thông báo về việc tăng cường công tác tổ chức thi và chấm thi học kỳ 1 (2022 – 2023)

Thông báo về việc tăng cường công tác tổ chức thi và chấm thi học kỳ 1 (2022 – 2023)

Thực hiện tiến độ đào tạo của Trường năm học 2022 – 2023 và để tăng cường tổ chức tốt hơn nữa công tác đánh giá cuối kỳ 1 năm học 2022 – 2023 theo Thông báo số 1103/TB-DCT ngày 12/12/2022, theo đề xuất của Ban Coi thi, nay Nhà trường thông báo đến...

Thông báo về việc triển khai đánh giá học phần cuối kỳ học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 (đợt 2)

Thông báo về việc triển khai đánh giá học phần cuối kỳ học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 (đợt 2)

Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2022-2023, Nhà trường thông báo về việc triển khai đánh giá cuối kỳ học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 (đợt 2) như sau.

Thông báo về việc triển khai đánh giá cuối kỳ học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 (đợt 1)

Thông báo về việc triển khai đánh giá cuối kỳ học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 (đợt 1)

Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2022-2023, Nhà trường thông báo về việc triển khai đánh giá cuối kỳ học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 (đợt 1) như sau:

Kế hoạch số 954/KH-DCT về tự đánh giá 07 chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Kế hoạch số 954/KH-DCT về tự đánh giá 07 chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Kế hoạch số 954/KH-DCT về tự đánh giá 07 chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

1 2 3 4 5 > >>

Bạn vui lòng đợi trong giây lát...