Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh Trung tâm Quản lý chất lượng

Khảo thí

Quyết định số 3095/QĐ-DCT về việc ban hành Quy định về tổ chức thi kết thúc học phần và đánh giá đồ án, khóa luận tốt nghiệp và luận văn Thạc sĩ theo phương thức trực tuyến

Quyết định số 3095/QĐ-DCT về việc ban hành Quy định về tổ chức thi kết thúc học phần và đánh giá đồ án, khóa luận tốt nghiệp và luận văn Thạc sĩ theo phương thức trực tuyến

Quyết định số 3095/QĐ-DCT ngày 30 tháng 12 năm 2021 về việc ban hành Quy định về tổ chức thi kết thúc học phần và đánh giá đồ án, thực tập, khóa luận tốt nghiệp, đề cương nghiên cứu, báo cáo tổng quan, chuyên đề và luận văn Thạc sĩ theo phương thức...

Công tác chấm thi tự luận của bộ phận Thư ký cắt phách

Công tác chấm thi tự luận của bộ phận Thư ký cắt phách

Ngày 08 tháng 01 năm 2022, kì thi HK1 năm học 2021 – 2022 đợt 2 các môn tự luận (đề mở) trực tuyến đã kết thúc môn thi cuối cùng: Công nghệ lên men của khoa Sinh học và Môi trường; Kỹ thuật thực phẩm 2 của khoa Công nghệ Thực phẩm.

Kế hoạch chấm thi Học kỳ 1 năm học 2021 - 2022

Kế hoạch chấm thi Học kỳ 1 năm học 2021 - 2022

Thực hiện kế hoạch tháng 12 năm 2021, kế hoạch tháng 01 và tháng 02 năm
2022 của trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh; thực hiện theo sự
chỉ đạo của Trưởng Ban Coi thi năm học 2021 – 2022, Trung tâm Quản lý chất lượng lập kế...

Kết quả phúc khảo bài thi HK2 năm học 2020-2021

Kết quả phúc khảo bài thi HK2 năm học 2020-2021

Kết quả phúc khảo bài thi HK2 năm học 2020-2021 của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Thông báo số 18/TB-DCT-TTQLCL về việc sử dụng giấy thi trực tuyến HK1 năm học 2021-2022

Thông báo số 18/TB-DCT-TTQLCL về việc sử dụng giấy thi trực tuyến HK1 năm học 2021-2022

Thông báo số 18/TB-DCT-TTQLCL về việc sử dụng giấy thi trực tuyến HK1 năm học 2021-2022 của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Thông báo số 15/TB-DCT-TTQLCL về việc nộp đơn đăng kí phúc khảo trực tuyến HK2 năm học 2020-2021

Thông báo số 15/TB-DCT-TTQLCL về việc nộp đơn đăng kí phúc khảo trực tuyến HK2 năm học 2020-2021

Thông báo số 15/TB-DCT-TTQLCL về việc nộp đơn đăng kí phúc khảo trực tuyến bài thi HK2 năm học 2020-2021

1 2 3 > >>

Bạn vui lòng đợi trong giây lát...