Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh Trung tâm Quản lý chất lượng

Khảo sát chất lượng

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021 của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Quyết định số 2069/QĐ-DCT về việc ban hành Quy định về công tác lấy ý kiến các bên liên quan

Quyết định số 2069/QĐ-DCT về việc ban hành Quy định về công tác lấy ý kiến các bên liên quan

Quyết định số 2069/QĐ-DCT ngày 01/10/2021 về việc ban hành Quy định về công tác lấy ý kiến các bên liên quan của Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Kế hoạch số 477/KH-DCT về việc triển khai thực hiện khảo sát lấy ý kiến của tân sinh viên

Kế hoạch số 477/KH-DCT về việc triển khai thực hiện khảo sát lấy ý kiến của tân sinh viên

Kế hoạch số 477/KH-DCT về việc triển khai thực hiện khảo sát lấy ý kiến của sinh viên mới nhập học, thời gian khảo sát tháng 9, 10/2021

Khảo sát về đánh giá kết quả bằng hình thức trực tuyến học kỳ 2 năm học 2020-2021 (Sinh viên)

Khảo sát về đánh giá kết quả bằng hình thức trực tuyến học kỳ 2 năm học 2020-2021 (Sinh viên)

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, trường ĐH CNTP TP.HCM đã triển khai hình thức thi trực tuyến vào học kỳ 2 năm học 2020-2021. Đây là lần đầu hình thức thi này được Trường thực hiện với quy mô lớn, do đó không tránh khỏi những vướng mắc, khó...

Khảo sát về đánh giá kết quả bằng hình thức trực tuyến học kỳ 2 năm học 2020-2021 (Viên chức)

Khảo sát về đánh giá kết quả bằng hình thức trực tuyến học kỳ 2 năm học 2020-2021 (Viên chức)

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, trường ĐH CNTP TP.HCM đã triển khai hình thức thi trực tuyến vào học kỳ 2 năm học 2020-2021. Đây là lần đầu hình thức thi này được Trường thực hiện với quy mô lớn, do đó không tránh khỏi những vướng mắc, khó...

Thông báo số 405/TB-DCT về việc lấy ý kiến giảng viên về hoạt động giảng dạy

Thông báo số 405/TB-DCT về việc lấy ý kiến giảng viên về hoạt động giảng dạy

Thông báo về việc lấy ý kiến giảng viên về hoạt động giảng dạy

1 2 3 > >>

Bạn vui lòng đợi trong giây lát...