Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh Trung tâm Quản lý chất lượng

Văn bản

Quyết định số 3095/QĐ-DCT về việc ban hành Quy định về tổ chức thi kết thúc học phần và đánh giá đồ án, khóa luận tốt nghiệp và luận văn Thạc sĩ theo phương thức trực tuyến

Quyết định số 3095/QĐ-DCT về việc ban hành Quy định về tổ chức thi kết thúc học phần và đánh giá đồ án, khóa luận tốt nghiệp và luận văn Thạc sĩ theo phương thức trực tuyến

Quyết định số 3095/QĐ-DCT ngày 30 tháng 12 năm 2021 về việc ban hành Quy định về tổ chức thi kết thúc học phần và đánh giá đồ án, thực tập, khóa luận tốt nghiệp, đề cương nghiên cứu, báo cáo tổng quan, chuyên đề và luận văn Thạc sĩ theo phương thức...

Kế hoạch chấm thi Học kỳ 1 năm học 2021 - 2022

Kế hoạch chấm thi Học kỳ 1 năm học 2021 - 2022

Thực hiện kế hoạch tháng 12 năm 2021, kế hoạch tháng 01 và tháng 02 năm
2022 của trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh; thực hiện theo sự
chỉ đạo của Trưởng Ban Coi thi năm học 2021 – 2022, Trung tâm Quản lý chất lượng lập kế...

Thông báo số 18/TB-DCT-TTQLCL về việc sử dụng giấy thi trực tuyến HK1 năm học 2021-2022

Thông báo số 18/TB-DCT-TTQLCL về việc sử dụng giấy thi trực tuyến HK1 năm học 2021-2022

Thông báo số 18/TB-DCT-TTQLCL về việc sử dụng giấy thi trực tuyến HK1 năm học 2021-2022 của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Thông báo số 15/TB-DCT-TTQLCL về việc nộp đơn đăng kí phúc khảo trực tuyến HK2 năm học 2020-2021

Thông báo số 15/TB-DCT-TTQLCL về việc nộp đơn đăng kí phúc khảo trực tuyến HK2 năm học 2020-2021

Thông báo số 15/TB-DCT-TTQLCL về việc nộp đơn đăng kí phúc khảo trực tuyến bài thi HK2 năm học 2020-2021

Cẩm nang chuyển đổi số của Bộ Thông tin và truyền thông

Cẩm nang chuyển đổi số của Bộ Thông tin và truyền thông

Cẩm nang chuyển đổi số của Bộ Thông tin và truyền thông. Cẩm nang xây dựng dựa trên cơ sở thực tiễn của những người đã trực tiếp tham gia hoạch định cơ chế, chính sách, chiến lược về chuyển đổi số ở Việt Nam.

Thông báo số 12/TB-DCT-TTQLCL về việc nộp đơn đăng kí phúc khảo HK2 năm học 2020-2021

Thông báo số 12/TB-DCT-TTQLCL về việc nộp đơn đăng kí phúc khảo HK2 năm học 2020-2021

Thông báo số 12/TB-DCT-TTQLCL về việc nộp đơn đăng kí phúc khảo bài thi HK2 năm học 2020-2021

1 2 3 4 5 > >>

Bạn vui lòng đợi trong giây lát...