Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Trung tâm Quản lý chất lượng

Khảo sát

Thống nhất kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp (Đợt khảo sát: tháng 10, 11, 12/2020)

Thống nhất kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp (Đợt khảo sát: tháng 10, 11, 12/2020)

Ngày 27/10/2020, tại phòng C.202, PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn – Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM đã cùng các Trưởng đơn vị và các Trưởng khoa đào tạo thảo luận để thống nhất kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt...

Khảo sát sự kỳ vọng của SV mới nhập học về HUFI

Khảo sát sự kỳ vọng của SV mới nhập học về HUFI

Để nâng cao chất lượng tuyển sinh đầu vào và kịp thời nắm bắt những mong muốn của sinh viên (SV) khi chọn trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. HCM là nơi học tập, nghiên cứu, Nhà trường triển khai đợt khảo sát lấy ý kiến của SV mới nhập học. Mọi...