Thông tin liên hệ

Trung tâm Quản lý chất lượng

Bộ phận Đảm bảo chất lượng: P.C305 – Khu C lầu 3, ĐT: 028 38161673+125
Bộ phận Khảo thí: P.C309 – Khu C lầu 3, ĐT: 028 38161673+127
Số 140, Lê Trọng Tấn, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM
Website: https://ttqlcl.hufi.edu.vn